Skip to content

Nová radnice na Praze 7: Zhatí občané Prahy 7 developerovi plány?

15.2.2012

V Praze 7 sílí občanský odpor proti způsobu, jakým místní koalice z ODS a ČSSD pod vedením Marka Ječménka vybírá nové sídlo úřadu. Zástupci opozičních stran a několik občanských iniciativ (mezi nimi i Praguewatch) zahájili v lednu 2012 sběr podpisů místních občanů pro uspořádání referenda, které by mohlo ukončit současný proces výběru radnice. Iniciátorům petice se nelíbí jak netransparentnost a neprofesionalita výběrového procesu, tak konkrétní vlastnosti projektů Argentinská hvězda (od společnosti PPF Real Estate za 762 milionů korun bez DPH a úroků) a Mercury Tower (od společnosti „Real 8“ za 845 milionů korun), které se dostaly do posledního kola výběrového procesu. Kritizují obzvlášť obrovské ceny obou projektů a polohu favorizované „Argentinské hvězdy“, jež je nepřístupná MHD a vzdálená tradičním centrům této městské časti. Pokud se podaří nashromáždit podpisy alespoň od deseti procent oprávněných voličů Prahy 7 (tj. cca 3 200 podpisů) bude to první případ, kdy v Praze občané rozhodnou přímo o otázce tykající se její budoucnosti.

Mercury Tower

Stará kauza s bohatou historií

Kauza kolem radnice na Praze 7, která je bez vlastního sídla od roku 1991, se táhne mnoho let. Na začátku nového tisíciletí chtěla radnice tuto situaci vyřešit pronájem pozemku nad Parkhotelem (tzv. Holešovický trojúhelník) soukromé společnosti (SEN Development s.r.o.). Ta měla na místě dřevené budovy bývalého národního výboru postavit administrativně obchodní komplex, v kterém měla sídlit i radnice. Se stavbou velmi kontroverzního komplexu (dnes známého jako Galerie Stromovka, který by přivedl další automobilovou dopravu do již tak přetížené Veletržní ulice, se ovšem dodnes nezačalo.

Z neznámých důvodů se zástupci radnice časem s myšlenkou využít zmiňovaný komplex jako sídlo radnice rozloučili. Místo toho se vedení začalo porozhlížet po možnostech získání vlastních prostor pro budovu radnice. Pozemek nad Parkhotelem, který by se jinak vzhledem ke své velikosti a poloze pro radnici nabízel, nebyl kvůli výše uvedené nájemní smlouvě s SEN Development k dispozici. Následoval první kontroverzní krok, kterým se Praha 7 a starosta Marek Ječmének dostali do centra pozornosti celostátních médií. Na předposledním zasedání zastupitelstva před komunálními volbami v roce 2010 starosta překvapivě rozhodnutí o koupi projektu Argentinská hvězda (v té době za 1,6 mld. Kč) odložil do doby po volbách, neboť se údajně objevila konkurenční nabídka od jiné firmy. Posléze se ukázalo, že nabídka je falešná, protože daná firma nabízený objekt nevlastní. Objevily se proto spekulace, že podivná nabídka byla jen trikem politiků z ODS, která tímto způsobem před volbami „skopla pod koberec“ kauzu radnice za 1,6 mld. Kč.

Pozemek nad Parkhotelem

Nový pokus, stejný výsledek

Po volbách se koalice ODS a ČSSD pod vedením staronového starosty Ječménka dohodla, že se budou občané na procesu výběru řešení problému nové radnice podílet. Dokonce se veřejně uvažovalo o pořádání referenda. Koalice se ale této myšlenky brzy vzdala. Místo toho 22. prosince 2010 radnice zveřejnila „Výzvu k podání nabídky na prostory pro umístění sídla radnice MČ P-7“, na kterou reagovalo celkem 9 firem. Za pozornost stojí především to, že pracovní skupina, která měla za úkol nabídky posuzovat, definovala kritéria, podle nichž se měly nabídky posuzovat, až po obdržení samotných nabídek. Tento postup znemožnil firmám ve svých nabídkách zohlednit potřeby zadavatele. Zároveň se tím jednoznačně zvětšil prostor pro snahy ovlivnit výběr vítěze ve prospěch favorizované firmy. Ivan Tinka z Klubu Praha 7 shrnul, že „jediným úkolem [členů pracovní skupiny] bylo poskytnout formální krytí pro konečný výběr Argentinské hvězdy jako budoucího místa radnice Prahy 7.“ A dále, že „[n]akonec lze pouze konstatovat, že nikoliv radnice Prahy 7 si vybírá vhodného developera, ale naopak, developeři si vybrali radnici Prahy 7.“

Na žádost opozičních zastupitelů z TOP 09 momentálně Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) ověřuje, jestli způsob výběru vítězné firmy neporušil zákon. Starosta Ječmének už zřejmě ani sám nevěří, zda před ÚOHS způsob svého výběru obhájí, a uchýlil se k neortodoxnímu kroku: krátce po zastupitelích z TOP 09 podal na ÚOHS ve stejné věci vlastní žádost o ověření souladu výběru vítěze se zákonem.

Pracovní skupina vyřadila ve dvou kolech všechny nabídky kromě již zmíněných projektů Argentinské hvězdy a Mercury Tower. „Argentinská hvězda“ (mezi ulicemi Argentinská a U Garáží) je kancelářský projekt, který skupina PPF začala stavět krátce před povodněmi v roce 2002. Podzemní část stavby (nadzemní část nikdy neexistovala) byla zasažena vodou a stavba je od té doby zakonzervována. Stojí nepochybně za zvážení, proč se dosud skupině PPF ani v době kancelářského boomu v Praze nepodařilo projekt dokončit. Mercury Tower (v rohu Vrbenského a Argentinská) je stavba ze sedmdesátých let s nejasnou vlastnickou strukturou. Kromě ceny je silnou nevýhodou projektu jeho poloha mezi silničním viaduktem a malou uličkou „U Malé Plynární“.

Zásadní slabiny obou projektů – lokalizace mimo tradiční centra Prahy 7 a špatná dostupnost MHD – dokládají, jakým podezřele neracionálním způsobem byla kritéria pro výběr radnice nastavena. Podle dostupných protokolů se mezi nimi naopak objevují pozoruhodné podrobnosti jako mycí box v garážích (!). Zmínka o dostupnosti MHD ale chybí. Z favorizované Argentinské hvězdy je to ke stanici metra a tramvají na Vltavské více než půl kilometru, tedy sedmiminutové procházka odlehlou oblastí po špatném chodníku a dopravně rušné Argentinské. Fakt špatné dostupnosti místa je ještě tragičtější ve světle plánu vedení radnice své sídlo sdílet s Poliklinikou. Ta je v současnosti umístěna v části budovy Elektrických Podniků u Vltavské a slouží převážné starším občanům s omezenou mobilitou.

Argentinská hvězda

Praha 7 – realitní magnát budoucnosti?

Kromě špatné dostupnosti vadí kritikům hlavně ceny projektů, které by zadlužily městskou část na mnoho let. Cena vysoko překračuje finanční možnosti městské časti a navíc objekty nereflektují reálné potřeby radnice s 214 zaměstnanci. Podle projektové dokumentace z roku 2009 (dostupné na webu stavbaeweb.cz) a údajů na stránkách PPF Real Estate nabízí objekt Argentinská hvězda v deseti nadzemních patrech celkově 21 436 m2 kancelářských ploch a 406 parkovacích stání. Vedení radnice argumentuje, že MÚ bude používat jen část prostorů (cca 7 000 m2), poliklinika cca 2 500 m2 a zbytek prostor (cca 7 000 m2) má být komerčně pronajat. Má se městská část zadlužit, aby mohla konkurovat realitním firmám v boji o klienty na trhu s kancelářskými nemovitostmi? Vzhledem k situaci na pražském realitním trhu a značným problémům městské části najít nájemce pro stávající nebytové prostory, se takový nápad jeví jako velmi problematický.

Jaké ale jsou alternativy v případě, že bude referendum úspěšné? Iniciátoři petice navrhují zrušit dosavadní proces výběru prostor sídla radnice a vyhlásit nové výběrové řízení podle zákona o veřejných zakázkách nebo koncesního zákona s preferencí výstavby na vlastním pozemku. Na námitku starosty Ječménka, že Praha 7 nedisponuje žádným vhodným prostorem, reagují opoziční zastupitelé několika návrhy. Je možné například využít zmíněný pozemek nad Parkhotelem. Nájemník pozemku se ve smlouvě z roku 2002 zavázal vybudovat zde během čtyř let obchodně administrativní centrum, stavba však dosud nebyla zahájena. I když může být zpoždění částečně zdůvodněno problémy se získáním potřebných povolení, stálo by to za prozkoumání, zda porušení tohoto závazku nemůže být argumentem pro vypovězení smlouvy, a to bez sankcí na straně městské části. Druhá možnost je zažádat magistrát hlavního města Prahy o bezplatné svěření vhodného pozemku. Starosta Ječmének v pracovní skupině pro výběr radnice tvrdil, že Praha 7 neúspěšně o svěření vhodného pozemku požádala, ale opoziční zastupitelé zjistili, že tak ve skutečnosti neučinil. Jinou variantu by mohla představovat adaptace stávající budovy nebo nové stavby v rozvojovém území v oblasti nádraží Bubny, kde má v budoucích letech vyrůst nová městská část, která propojí dosud separované dolní a horní Holešovice. Majitel pozemků ORCO zde čeká na změnu územního plánu, o kterém rozhoduje sama městská část. Ta by tak mohla využít možnost vytyčit v nové čtvrti vhodnou plochu pro stavby veřejného zájmu.

Plýtvání a ignorování urbanistického kontextu

Radnice jako spojovací prvek je jenom jeden příklad, lze si však samozřejmě představit i jiné možnosti, jak by velká veřejná investice mohla pomoct zlepšit urbanistickou strukturu Prahy 7. Realistický je například vznik funkčního náměstí na horní hranici Holešovského trojúhelníku, obnova cenné historické budovy, nebo stavba radnice jako součást komplexní strategie k přestavbě křižovatky Vltavská, která v současné době brutálním způsobem odděluje Holešovice od centra města. Pro něco takového by bylo ovšem potřeba mít celkovou představu, nebo spíše vizi o budoucím prostorovém rozvoji sedmé pražské části. Historie kauzy „nová radnice“ bohužel není jen o lehkomyslném plýtvání veřejnými prostředky, ale také o naprosté absenci pochopení struktury města. Vládnoucí politici se chovají k ctihodné pražské čtvrti bezprostředně sousedící s historickým centrem, jako kdyby se jednalo o americký suburb, kde je naprosto lhostejné, kam se co umístí… Sem – do staré zástavby na okraji památkové zóny Praha Holešovice – dáme třeba megalomanský shopping centre, tamhle – na výpadovku daleko od sítě MHD – třeba radnici, a vedle ní třeba polikliniku a kulturák. Hlavně aby tam byl mycí box a spousta místa na parkování.

Autor: Jakob Hurrle

Zdroje:

Tinka, Ivan (3.8.2011): Našli moji rádcové, našli?

Pokorný, Marek (23. 6. 2010): Objev HN: Falešný dopis zmařil Praze 7 koupi paláce za 1,6 miliardy od PPF. Zatím

Smlouva o nájemu (pozemek nad parkhotelem)

Popis projektu „Argentinská hvězda“

Menzelová, Kateřina (13.12.2011): Největší realitní tendr v Praze připomíná blázinec
nové budově pro radnici Prahy 7 se bude rozhodovat až příští rok. Zastupitelé čekají na verdikt antimonopolního úřadu.

Pavel Kozdera (6.12.2011): Na radnici Prahy 7 si posvítí ÚOHS. Něco tam smrdí. Víme co.

Reklamy
komentáře 2 leave one →
  1. 15.2.2012 17:03

    Vedení Prahy 7 se vážně referenda obává! Rada MČ Praha 7 zkoumá „přípustnost konání místního referenda připravovaného na území Městské části Praha 7“ http://www.praha7.cz/usneseni-rady-a-zastupitelstva?id=22095

  2. Martin Pecina permalink
    23.5.2012 12:57

    Autor článku asi nikdy nebyl tam, kde se má Argentinsá hvězda stavět. Jinak by nemohl napsat takový blábol, že nejbližší MHD je stanice Vltavská. Od stanice MHD tram Pražská tržnice (obousměrná) je to 5 minut hodně pomalé chůze, od stanice MHD BUS Jankovcova také 5 minut a od stanice MHD Tusarova (jednosměrná) rovněž. Na metro Vltavská je to víc než 5 minut pomalé chůze (po rovině), ale to je na současnou radnici rovněž a do kopce. Na autorem myšlenou lokalitu (na místě Galerie Stromovka) by to bylo z Vltavské 10 minut do kopce a vzdálenost od MHD tram by byla stejná jako u Argentinské hvězdy. Až se postaví nová čtvrť Bubny, dodělá nový vestibul metra Vltavská a lávka do Karlína, bude tato radnice, pokud bude umístěna v Argentinské hvězdě naopak v samotném centru Holešovic.

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: