Skip to content

Společná tisková zpráva 5 pražských občanských sdružení k situaci v MHD ze dne 12. 2. 2013: Pražský magistrát ignoruje stížnosti občanů na změny MHD

14.2.2013

Pro Pražany bez Pražanů

 

Namísto systematického rozvoje městské hromadné dopravy – nejefektivnějšího způsobu přepravy osob ve městě –  a posilování stabilní sítě linek se občané metropole v září dočkali nesystémových změn, které nebyly projednány s veřejností a které proto značné části Pražanů nevyhovují. Občanské iniciativy se proto trend rozhodování “o nás bez nás” snaží zvrátit, zástupci města však na jejich podněty nereagují.

Občanské iniciativy (Klub K2, Vraťte nám 11,  Pražské matky, Oživení a o.s. Cibulka) jednají od září minulého roku s představiteli města ve snaze dosáhnout přehodnocení změn MHD, k nimž v Praze došlo po letních prázdninách bez předchozího projednání s veřejností či s městskými částmi. Občané již v létě město varovali, že zavedením změn dojde ke zhoršení kvality, dostupnosti a snížení bezpečnosti MHD a protestovali také proti zrušení, resp. zkrácení a přesměrování některých linek. Zároveň požadovali nezávislé vyhodnocení dopadu změn na obyvatele i návštěvníky  hlavního města. Primátor takové šetření přislíbil provést a přizvat k němu i občanská sdružení (Příloha 1 – Otevřený dopis primátorovi).

 Primátor Bohuslav Svoboda i náměstek pro dopravu Josef Nosek se se zástupci iniciativ od září sice osobně setkali, žádný z požadovaných kroků k nápravě však dosud nepodnikli. Na lednové schůzce náměstek Nosek zdůvodňoval změny v MHD nikoli primárně úsporami, ale nutností přizpůsobit systém MHD dosavadnímu vývoji města (Příloha 2 – Zápis ze schůzky s náměstkem pro dopravu). Zatímco hlavní město Praha se podle něho podstatně  změnilo, MHD fungovala 25 let podle stejného schématu. Zatímco dříve cestovali Pražané pouze do a z centra, v současnosti je podle nám. Noska daleko víc potřeba nabídnout spoje, které centrum objíždějí a spojují jiné městské celky. Pak je ale nepochopitelné, proč právě takové linky byly zrušeny např. tramvaj č. 19. „Pokud neměly být důvodem pro nové schéma úspory, ale zdokonalení MHD, které však  nevyhovuje značné části veřejnosti, je třeba nejen provést objektivní šetření spokojenosti – nezávislé na ROPIDu,  který změny naplánoval – se stávajícími linkami a spoji, ale vést také veřejnou debatu o již zavedených změnách a připomínky nespokojené veřejnosti i městských částí řádně vypořádat“, domnívá se Karin Marques, iniciátorka občanské iniciativy ke změnám MHD a předsedkyně Klubu K2 (www.klubk2.cz). „Město dokonce ignoruje i výhrady rodičů týkající se snížení bezpečnosti dětí kvůli zvýšenému množství přestupů a přebíhání z jednoho spoje na druhý“, říká Jarmila Johnová se sdružení Pražské matky (www.prazskematky.cz).

MHMP  po setkání se zástupci občanů sice prezentoval svůj průzkum, ten však rozhodně nebyl nezávislý (objednal a zadával jej ROPID) a změnami jako takovými se nezabýval. Konstatovalo se v něm pouze, že  pro 18,7% cestujících MHD se cesta prodloužila a pro 10,6% cestujících přibylo přestupů. Průzkum tak potvrdil, že přinejmenším pro tuto část veřejnosti se kvalita MHD zhoršila a její stížnosti jsou tedy oprávněné. Přesto však ROPID s občany ani s městskými částmi jejich stížnosti neřeší, ale již půl roku je ignoruje.

Nespokojenost se změnami MHD projevují Pražané na celém území města. Patří mezi ně např. také občané Cibulky, jichž se pod petici požadující navrácení trasy autobusu č. 123 ze Šmukýřky ke stanici metra Knížecí podepsalo již 1 308 (Příloha č. 3 – Žádost o vrácení trasy busu 123). Nespokojena se zkrácením tramvajové linky č. 11 je iniciativa Vraťte nám jedenáctku (https://www.facebook.com/VratteNamJedenactku) i mnohé městské části jako např. MČ Praha 2 (Příloha č. 4 – Nevypořádané námitky MČ Praha 2), čímž výčet stížností zdaleka nekončí.

Občanské iniciativy proto chtějí i nadále prosazovat své požadavky a shodují se v tom, že jakékoli změny neprojednané s veřejností a s tím související zhoršování kvality MHD je pro občany nejen nepřijatelné, ale pro město jako celek nežádoucí. Pokud se totiž chce hlavní město Praha zbavit dopravního přetížení způsobeného neustálým růstem intenzity individuální automobilové dopravy se všemi negativními důsledky (zhoršení kvality životního prostředí – ovzduší, hluk – a zdraví obyvatel,  dopravní zácpy, zábor veřejného prostoru na úkor sociálního a kulturního života, ohromné miliardové výdaje na údržbu a investice do komunikací), musí především nabízet atraktivní, tedy komfortní, rychlou a bezpečnou hromadnou dopravu. Město však dělá pravý opak, zhoršuje podmínky pro efektivní hromadnou  přepravu a láká tak nepřímo Pražany, aby častěji nasedli do svých aut a ucpávali městské komunikace.

Občanské iniciativy proto vyzývají Pražany, aby nebyli pasivní a obraceli se se svými podněty na zkvalitnění sítě městské hromadné dopravy na své volené zástupce.

Příloha – Otevřený dopis primátorovi MHD před zavedením změn

Příloha 2 – Zápis ze schůzky s nám. primátora Josefem Noskem

Příloha 3 – Žádost o vrácení trasy busu 123 – o.s.Cibulka

Příloha 4 – Vraťte nám 11

Příloha 5 – Nevypořádané námitky MČ Praha 2

Kontakty pro média:
Karin Marques

Klub K2

karin@klubk2.cz

Tel: 607 972 288

Jarmila Johnová

o.s. Pražské matky

jarmila.johnova@prazskematky.cz

Tel.: 721 761 474

ing.arch. Kateřina Adámková

o.s. Cibulka

aka.architekt@gmail.com

Tel.: 606 62 66 14

Jaromír Pohanka

Vraťte nám 11

pohanka4@seznam.cz

Reklamy
No comments yet

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: