Skip to content

Tisková zpráva: STARTUJE PRVNÍ ROČNÍK LIDOVÉ ŠKOLY URBANISMU

18.3.2013

Praha 18. 3. 2013 – Občanské sdružení PragueWatch zve veřejnost na přednáškový cyklus nejen o urbanismu, ale především o lidech ve městě.

Občanské sdružení PragueWatch zahajuje ve spolupráci s Galerií J. Fragnera díky grantu Nadace české architektury první ročník osvětového cyklu přednášek pro veřejnost. Po úspěšném nultém ročníku, který proběhl v roce 2012 a věnoval se problematice územního plánování, je pojítkem letošních přednášek otázka „KDO JAK ŽIJE VE MĚSTĚ?“

Obyvatelé spolu s městem tvoří systém sociálních a ekonomických vztahů, který je třeba chápat jako celek. Lidová škola urbanismu 2013 představí město jako místo pro život heterogenních skupin obyvatel, jež se od sebe liší nejen svým socioekonomickým postavením, věkem, etnikem, rasou, národností, pohlavím či sexualitou, ale i možnostmi město užívat a ovlivňovat jeho další vývoj i svoji pozici v něm. V rámci cyklu proběhnou přednášky a panelové diskuse k tématům jako vliv neoliberální ekonomiky na městské rozhodování, obecní bydlení a chudoba, charakter pražské zástavby, proměna Holešovic či vliv diskurzu o bezdomovectví na život a užívání veřejného prostoru v Praze. Součástí cyklu je také komentovaná prohlídka vietnamského kulturního centra Sapa (podrobný program v Příloze).

Cyklus Lidové školy urbanismu 2013 bude zahájen v pondělí 25. března 2013 v 18:00 v Galerii J. Fragnera (Betlémské nám. 5a, Praha 1) přednáškou  Luďka Sýkory, který je docentem na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a vedoucím Centra pro výzkum měst a regionů. Luděk Sýkora bude hovořit o procesech transformace sociálně-prostorové organizace měst v postkomunistickém období, k nimž patří i suburbanizace a utváření uzavřených a paralelních světů sociálních skupin, tzv. rezidenční segregace. Vstup na přednášky a další program v rámci cyklu je volný.

Kontakt:

Michaela Pixová
Praguewatch, o.s.
E-mail: mpixova@hotmail.com
Mobil: 777 145 003

Lidová škola urbanismu 2013 na webu: http://www.praguewatch.cz/page/index/12.
Leták: http://www.praguewatch.cz/soubory/LSU/LSU_2013.jpg.
Událost na Facebooku: https://www.facebook.com/events/260896780711725/.


Příloha: LIDOVÁ ŠKOLA URBANISMU 2013: PROGRAM

 

Přednáška: „Nové sociálně-prostorové formace“

25. 3. 2013, 18:00, Galerie Jaroslava Fragnera (Betlémské náměstí 5a, Praha 1)

Přednášející

Doc. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D.

Sociální geograf

Anotace:

Přednáška se bude věnovat dvěma procesům transformace sociálně-prostorové organizace měst v postkomunistickém období. Nejdříve se zaměří na proces suburbanizace a utváření městského regionu prostřednictvím integrace míst bydlišť, pracovišť, služeb a zábavy provazující jádro města s jeho narůstající suburbánní zónou. V druhé části bude diskutovat otázky rezidenční segregace, zejména utváření uzavřených a paralelních světů sociálních skupin.

Přednáška: „Kdo vládne městu? Vliv globální neoliberální ekonomiky na městské rozhodování“

29. 4. 2013, 18:00, Galerie Jaroslava Fragnera (Betlémské náměstí 5a, Praha 1)

Přednášející:

RNDr. Michaela Pixová, Ph.D.

Sociální geografka

Anotace:

O rozvoji soudobého města již nerozhodují politici, ale především velcí ekonomičtí hráči, kteří urbanismu využívají jako nástroje k vytváření zisku. Město není plánováno s ohledem na udržitelný rozvoj a potřeby svého obyvatelstva, nýbrž s ohledem na potřeby investorů a developerů. Tento rozvoj má dalekosáhlé dopady na různé znevýhodněné skupiny obyvatelstva, zejména formou tzv. gentrifikace, tedy omlazováním městských čtvrtí přísunem investic a movitějšího obyvatelstva. Přednáška se bude věnovat zejména vlivu neoliberální ekonomiky a gentrifikace na městské prostředí a jeho obyvatelstvo.

 

 

Přednáška s panelovou diskusí na téma „Obecní bydlení a chudoba – věc veřejná“

3. 6. 2013, 18:00, Galerie Jaroslava Fragnera (Betlémské náměstí 5a, Praha 1)

Diskutující:

Dipl. Ing. Jakob Hurrle

urbanista

RNDr. Roman Matoušek, Ph.D.

Mgr. Petr Kučera

Sociální geografové

Anotace:

  • Romové a chudoba v českých městech
  • Vznik sociálně vyloučených lokalit – ekonomika, politika, kultura
  • Obecní samospráva, obecní bydlení a (ne)podpora chudých
  • Důsledky a rizika sociálního vyloučení pro společnost a pro jednotlivce

 

Přednáška „Process of negotiation and public opinion“

Přednáška se bude konat v červnu v Galerii Jaroslava Fragnera (Betlémské náměstí 5a, Praha 1)

Přesný termín bude upřesněn po dohodě s přednášejícím.

Přednášející:

Prof. Zoran Stiperski

Sociální geograf z University of Zagreb

Anotace bude doplněna později.


Procházka: „Návštěva vietnamského obchodního a kulturního centra Sapa“

21. 09. 2013, 15:00 – sraz v stanici Kačerov, na zastávce autobusu č.113

Průvodkyně:

Mgr. Tereza Kušniráková

členka výzkumného centra GEOMIGRACE Přf UK

Člověk v tísni

Anotace:

Podle některých názorů je Sapa nebezpečné rejdiště vietnamských obchodníků s drogami a gamblerů, které ohrožuje český stát. Pro druhé místo exotických nákupů a stolování. Pro třetí hlavní centrum obživy a kulturního a společenského dění v zemi, jejímiž obyvateli nejsou považováni za rovnocenné spoluobčany. Společně s odbornicí na vietnamskou migraci do Česka Terezou Kušnirákovou se podíváme do více i méně známých zákoutí vietnamské Sapy a nahlédneme do světa Pražanů vietnamského původu, který je zahalen mnoha stereotypy, ale především velkou porcí neznalosti. Dozvíme se mimo jiné také to, jakou roli Sapa hraje v procesu integrace Vietnamců do české společnosti, jak Vietnamci vlastně vnímají nás Čechy.

Přednáška „Charaktery Prahy“

30. 9. 2013, 18:00, Galerie Jaroslava Fragnera (Betlémské náměstí 169/5a, Praha 1)

Přednášející:

Ing. arch. Tomáš Vích

architekt

Anotace:

Praha se skládá z různorodých částí města, které mají svůj specifický charakter urbanistické struktury zástavby, způsobu života a skladby místních obyvatel vytvářející místní kontext a génius loci. Jsou to zástavby – rostlá, bloková, monobloková, vilová, sídlištní a satelitní. Přednáška si klade za cíl vzájemně porovnat klady a zápory typických čtvrtí a nastínit způsoby posilování jejich charakteru, který by zachoval klady a eliminoval zápory.Budou diskutovány zkušenosti z publika.

 

 

Přednáška: „Proměna Holešovic“

29. 10. 2013, 18:00, Galerie Jaroslava Fragnera (Betlémské náměstí 169/5a, Praha 1)

Přednášející:

Ing. arch. Jana Zdráhalová, Ph.D.

architektka

Anotace:

V posledních 20ti letech je možné pozorovat na území Prahy proměnu původních industriálních objektů na  objekty nabízející nové funkce, často se jedná o luxusní bydlení nebo výjimečné služby. Podobné transformace historických částí měst se objevují v západní Evropě již od 70. let. Příspěvek nastíní základní charakter těchto změn, způsob, jakým se nová zástavba začleňuje do původní struktury, i význam přikládaný nové architektuře.

7. Přednáška s panelovou diskusí na téma „Město a diskurs“

25. 11. 2013, 18:00, Galerie Jaroslava Fragnera (Betlémské náměstí 169/5a, Praha 1)

Přednášející:

Mgr. Jan Šamánek

sociolog

Anotace:

Jakým způsobem a v jakých kontextech mluví média a oficiální dokumenty o veřejném prostoru a bezdomovectví v Praze? A jaký to má vliv na reálný sociální život v Praze a na možnosti využívání veřejného prostoru či rozhodování o něm? To jsou hlavní otázky, na něž se bude zaměřovat setkání věnované tématu „město a diskurs.“ V přednášce budou pomocí diskuse ukázek textů a jejich vzájemných interakcí identifikovány typické vzorce zobrazování bezdomovectví v Praze. Ty pak budou diskutovány s ohledem na legitimizaci konkrétních politik řešení problematiky bezdomovectví a na sociální problémy, k jejichž vzniku či prohlubování může určitý způsob zobrazování a vnímání lidí bez přístřeší přispívat. Klíčovým tématem v tomto ohledu budou možnosti využívání veřejného prostoru a rozhodování o něm.

Reklamy
No comments yet

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: